اگر راهنمای محلی گوگل هستید یا می‌خواهید فعالیت در سامانه گوگل‌مپ را آغاز کنید، مشخصات مورد درخواست را در این فرم وارد نمایید.