• تلفن: ۲۲۴۴۸۴۰۴ – ۰۲۱
  • فکس: ۸۹۳۱۴۱۸۱ – ۰۲۱
  • زمانِ پاسخ‌گویی به تلفن از ساعت ۹ تا ۱۵ روز های شنبه تا چهارشنبه می‌باشد.

شماره‌های  تلفن و فکس بـرای تـمـاس‌های تــجــاری در زمینه خدماتِ فنی اعلام شده در این سایت است.

پیام و درخواست‌تان را از طریق فرمِ پایینِ صفحه نیز می‌توانید بفرستید.

 
 

اعتبار سنجی

 

Pin It on Pinterest