مهدی عبداللهی متولد ۱۳۵۷

از سال ۱۳۷۲ کار با کامپیوتر را شروع کردم، از ۱۳۷۳ برنامه‌نویسی و از ۱۳۷۹ کسب‌وکار

خدماتی که ارایه می‌کنم به شرح زیر اند:

علایق

می‌اندیشم پس هستم ( از رنه دکارت)

مرا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید