فایروال کریو – بخش چهارم، مدیریت مصرف کاربران LAN Accounting

فایروال کریو – بخش چهارم، مدیریت مصرف کاربران LAN Accounting

در بخش چهارم و پایانی این سری مقاله به محدودیت مصرف اینترنت و به بیان دیگر سهمیه بندی مصرف اینترنت در شبکه ی محلی می‌پردازیم. در این مقاله نخست فرض بر این داریم که شما در شبکه تان اکتیو دایرکتوری دارید و روش کار را نیز در همین نوع شبکه بیان می‌کنیم. در پایان مقاله...

فایروال کریو – بخش دوم، تنظیم مقدماتی

تعریف – فایروال: فایروال یا دیوار آتش در واقع برنامه ای است که دسترسی به یک یا چند کامپیوتر را در شبکه کنترل می‌کند. به طور کلی‌تر کلیه ی بسته‌ها اطلاعاتی منتقل شده از/به یک یا چند کامپیوتر توسط فایروال کنترل می‌شود. (این تعریف دقیق و فنی نیست) این کنترل دسترسی...