منشور حقوق برنامه‌نویس

مؤلف:Jeff Atwood مترجم: مهدی عبداللهی منبع: http://www.codinghorror.com تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۸۹   برای من پذیرفتنی نیست که یک شرکت حقوق و دستمزد بالا به برنامه نوسیان خود بدهد ولی آن‌ها را در شرایط سخت و غیر قابل تحمل محیط کار از جمله کامپیوتر‌های عهد بوق...