شفاف‌سازی! رویه کسب درآمد، در حالی که هنوز در توضیحات کانال، نوشته شده است: «برنامه‌ای برای تبلیغات نداریم»