نکات آی‌سی‌یو icu - مراقبت‌های ویژه بیمارستان

نکاتی که همراهان و نزدیکان بیمار بستری در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان (آی‌سی‌یو) باید بدانند و عمل کنند.