ابزار تشخیص فالوئر و ممبر فیک برای اکانت توییتر

ابزار آنلاین تشخیص فالوئر فیک از واقعی برای توییتر
نمونه انجام شده برای مهدی عبداللهی