سؤال ۱) در شیت زیر سلول F2 به فرمولی نیاز دارد که از INDEX یا MATCH برای نمایش شناسه محصول برای نام محصول در سلول E2 (“آنتن”) استفاده کند؟ فرمول صحیح چیست؟

نمونه سؤالات اکسل - مچ ایندکس

۱) =MATCH(A2:A7,MATCH(E2,B2:37,0))
۲) =INDEX(A2:A7, INDEX(E2,B2:37,0))
۳) =MATCH(A2:A7,INDEX(E2,B2:37,0))
۴) =INDEX(A2:A7, MATCH(E2,B2:37,))

سؤال ۲) برخی داده‌های شما در ستون C به دلیل تنگ بودنِ ستون، به صورت هشتگ (#) نمایش داده می‌شوند. چگونه می‌توانید ستون C را به اندازه کافی گسترده کنید تا همه داده‌ها را نشان دهد؟

۱) روی ستون C کلیک راست کرده و Best Fit را انتخاب کنید.
۲) روی مرز عمودی ستون C و D دوبار کلیک کنید.
۳) روی ستون C دوبار کلیک کنید.
۴) بر روی ستون C کلیک راست کرده، Format Cells را انتخاب و سپس Best Fit را انتخاب کنید.

سؤال ۳) اگر دسته‌ی پُرکننده (گوشه پایین سمت چپ) سلول A2 را به سمت پایین به سلول‌های A3 ، A4 و A5 بکشید، چه محتویاتی در آن سلول‌ها ظاهر می‌شود؟

نمونه سؤال اکسل - فیل هندل

۱) Jan, Jan, Jan
۲) Feb, Mar, Blank Cell
۳) Feb, Mar, Apr
۴) FEB, MAR, APR

سؤال ۴) کدام تابع بیشترین مقدار را در محدوده H2H30 بر می‌گرداند؟

۱) =LARGE (H2:H30, 29)
۲) =MAX(H2: H30)
۳) =UPPER (H2:H30,1)
۴) =MAXIMUM(H2:H30)

سؤال ۵) کدام مراحلِ ترتیبی به شما امکان می‌دهد یک شیت را طوری تنظیم کنید که بالای آن در امتداد لبه طولانی کاغذ چاپ شود؟

۱) ۱. روی برگه Home کلیک کنید. ۲. روی Orientation> Rotate Text Down کلیک کنید.
۲) ۱. برگه طرح‌بندی صفحه> تنظیم صفحه> صفحه را انتخاب کنید. ۲. در بخش Orientation ، روی Portrait کلیک کنید.
۳) ۱. برگه طرح‌بندی صفحه> تنظیم صفحه> صفحه را انتخاب کنید. ۲. در بخش Orientation ، روی Landscape کلیک کنید.
۴) ۱. روی برگه Home کلیک کنید. ۲. روی Orientation> Angle Clockwise کلیک کنید.

سؤال ۶) کدام یک از دو تابع زیر، وجود نویسه‌های عددی یا غیر عددی را در سلول‌ها بررسی می‌کنند؟

۱) ISNUMBER و ISTEXT
۲) ISVALUE و ISTEXT
۳) ISVALUE و ISNUMBER
۴) ISNUMBER و ISALPHA

سؤال ۷) اگر سلول A3 حاوی متن DEATH OF CHIVALRY باشد ، عملکرد = PROPER (A3) چه خروجی ئی خواهد داشت؟

۱) the death of chivalry
۲) THE DEATH OF CHIVALRY
۳) The Death Of Chivalry
۴) The Death of Chivalry

سؤال ۸) یک سلول دارای مقدار ۷.۸۷۷ است و شما می‌خواهید آن را به عنوان ۷.۹ نمایش دهد. چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟

۱) از تابع ROUND استفاده کنید.
۲) در گروه سلول‌ها در برگه Home ، روی Format> Format Cells کلیک کنید. سپس روی تب Alignment کلیک کرده و Right Indent را انتخاب کنید.
۳) یک بار روی دکمه Decrease Decimal کلیک کنید.
۴) دکمه Decrease Decimal را دو بار کلیک کنید.

سؤال ۹) هنگام ویرایش سلول، چه دکمه‌هایی را فشار می‌دهید تا بین ارجاعات نسبی، ترکیبی و مطلق، جابجا شود؟

۱) Ctrl + Shift + 4 (in Windows) OR Command + Shift + 4 (in Mac)
۲) Alt + Shift + 4 (in Windows) OR Option + Shift + 4 (in Mac)
۳) F4 (in Windows) OR Command + T (in Mac)
۴) Alt + F4 (in Windows) OR Option + F4 (in Mac)

سؤال ۱۰) کدام تابع، ۵ کاراکتر سمت چپ سلول A1 را برمی‌گرداند؟

۱) =A1-RIGHT(A1,LEN(A1)-5)
۲) =LEFT(A1,5)
۳) =FIND(A1,1,5)
۴) =SEARCH(A1,5)

سؤال ۱۱) کدام فرمت سفارشی، مقادیر ستون A را به صورتِ ستون B نمایش می‌دهد؟

نمونه سؤال اکسل - فرمت تاریخ

۱) MMMM-YYYY
۲) MMMM&”-“&YYYY
۳) M-YYYY
۴) MMM-YYYY

سؤال ۱۲) این داده‌ها لازم است به ترتیب، بر مبنای گروه، نام خانوادگی و در نهایت نام، مرتب شوند. چگونه این کار را انجام دهیم؟

نمونه سؤال اکسل - مرتب‌سازی چند ستونی

۱)
یک سلول در ستون «گروه» را انتخاب و مرتب کنید
۲. یک سلول در ستون «نام خانوادگی» را انتخاب و مرتب کنید
۳. یک سلول در ستون «نام» را انتخاب و مرتب کنید

۲)
کل شیتِ داده‌ها را انتخاب (هایلایت) کنید
در برگه Data دکمه Sort را بزنید تا هدر ستون‌ها نمایش داده شود
هدر ها را به ترتیب بکشید (گروه، نام خانوادگی، نام)

۳)
یک سلول دلخواه در شیت انتخاب کنید
در برگه Data دکمه Sort را بزنید
دو سطح (level)، به سطحِ پیش‌فرض اضافه کنید
گزینه‌هایSort by را به ترتیب «گروه»، «نام خانوادگی» و «نام» تیک بزنید.

۴)
ترتیب سه ستون‌ «گروه»، «نام خانوادگی» و «نام»
روی یکی از هدرها راست-کلیک کنید
گزینه Sort All را انتخاب نمایید

سؤال ۱۳) زمانی که تابع Goal Seek را در اکسل استفاده می‌کنید، می‌توانید یک نتیجه با حداکثر …… ورودی به دست آورید.

۱) چهار
۲) یک
۳) دو
۴) سه

سؤال ۱۴) اگر در سلول B3 مقدار ۲۷ باشد، تابع Mod(B3,6) چه مقداری را برمی‌گرداند؟

۱) ۳
۲) ۱
۳) ۴
۴) ۵

سؤال ۱۵) کدام نمودار می‌تواند دو سری داده مختلف را به صورت دو متغیره در یک نمودار نمایش دهد؟

۱) نمودار XY
۲) نمودار ستونی clustered column
۳) نمودار ترکیبی combo chart
۴) نمودار حبابی bubble chart

سؤال ۱۶) بهترین راه برای فعال‌سازی راهنمای اکسل چیست؟

۱) زدن دکمه F1 یا کلیک روی گزینه Help در ریبون
۲) همه موارد
۳) راست-کلیک در هر جای دلخواه پنجره و انتخاب گزینه Help از منوی باز شده
۴) زدن دکمه F10

سؤال ۱۷) برای این که به کاربرانِ دیگر، اطلاع بدهیم که فایل نهایی است و نباید ویرایش شود، چه کار کنیم؟

۱) از منوی File، گزینه Protect Workbook را انتخاب کنیم.
۲) از گزینه‌ی Save در منوی File، گزینه‌ی Password Protect را تیک بزنیم.
۳) از گزینه‌ی Save در منوی File، گزینه‌ی Make read-only را انتخاب کنیم.
۴) از گزینه‌ی Info در منوی File، دکمه‌ی Protect Workbook را بزنیم و Mark as Final را کلیک کنیم.

سؤال ۱۸) کدام گزینه، با یک نتیجه‌ی دلخواه آغاز می‌شود ، سپس مقدار ورودی ئی را که به نتیجه‌ی مورد نظر منتهی می‌شود، محاسبه می‌کند؟

۱) Reverse formula
۲) Data validation
۳) Goal seek
۴) Smart Target

سؤال ۱۹) با دابل-کلیک روی سلول، می‌توانید فرمول داخل آن را ببینید.

۱) درست
۲) نادرست

سؤال ۲۰) کدام یک از گزینه‌ها، رفرنس مطلق یک سلول است؟

۱) $A$2
۲) A2
۳) #A2
۴) A:2

سؤال ۲۱) کدام فرمول‌ها درست اند؟ هر تعداد که درست است، علامت بزنید.

۱) =۵B+6B
۲) =R2*D2
۳) A3+100
۴) =F2+F4+F6+246

سؤال ۲۲) نمودارهای زیر بر مبنای داده‌های سلول‌های A2:G4 ترسیم شده‌اند. نمودار سمتِ چپ، با استفاده از کپی سمتِ راستی ایجاد شده است. کدام گزینه در منوی ریبون برای تغییر شکل نمودار سمت چپ، استفاده شده است؟

نمونه سؤالات اکسل - ترسیم نمودار

۱) Switch Row/Column
۲) Transpose Data
۳) Change Chart Type
۴) Change Data Series

دانلود فایل‌های مرتبط

لینک‌ها و مطالب مرتبط

نکات اکسل آفیس