ارسال فایل حجم بالا در اینترنت و پیام ‌رسان

سایت وی‌ترنسفر wetransfer