استامینوفن مرگبار – چگونه شایعه را از خبر درست تشخیص دهیم

استامینوفن مرگبار – چگونه شایعه را از خبر درست تشخیص دهیم

استامینوفن مرگبار – «بیمارستان الزهرا اطلاعیه داده که قرص استامینوفن جدید اومده، زیرش نوشته دگلوفن …» این شایعه با تفاوت‌هایی، هفته اول مهر ۱۳۹۲ منتشر شد. در این مطلب، موارد مشابه شایعه را در فضای مجازی بررسی می‌کنیم.